Hotel Issa cjenik

NOĆENJE S DORUČKOM 01.01.-20.05.
24.09.-31.12.
21.05.-17.06.
10.09.-23.09.
18.06.-15.07.
20.08.-09.09.
16.07.-19.08.
1/2 park, klima 220,00 kn
29,20 €
270,00 kn
35,84 €
340,00 kn
45,13 €
430,00 kn
57,07 €
1/2 more, klima 310,00 kn
41,14 €
380,00 kn
47,78 €
460,00 kn
61,05 €
560,00 kn
74,32 €
1/2 park 195,00 kn
25,88 €
240,00 kn
31,85 €
300,00 kn
39,82 €
380,00 kn
50,43 €
Pomoćni krevet odrasli -20% -20% -20% -20%
1/2 single use park, klima 330,00 kn
43,80 €
405,00 kn
53,75 €
510,00 kn
67,69 €
645,00 kn
85,61 €
1/2 single use more, klima 430,00 kn
57,07 €
505,00 kn
67,03 €
640,00 kn
84,94 €
790,00 kn
104,85 €
1/2 single use park 295,00 kn
39,15 €
360,00 kn
47,78 €
450,00 kn
59,73 €
570,00 kn
75,65 €
POLUPANSION VEČERA 01.01.-20.05.
24.09.-31.12.
21.05.-17.06.
10.09.-23.09.
18.06.-15.07.
20.08.-09.09.
16.07.-19.08.
1/2 park, klima 250,00 kn
33,18 €
300,00 kn
39,82 €
370,00 kn
49,11 €
460,00 kn
61,05 €
1/2 more, klima 340,00 kn
45,13 €
390,00 kn
51,76 €
490,00 kn
65,03 €
590,00 kn
78,31 €
1/2 park 225,00 kn
29,86 €
270,00 kn
35,84 €
330,00 kn
43,80 €
410,00 kn
54,42 €
Pomoćni krevet odrasli -20% -20% -20% -20%
1/2 single use park, klima 375,00 kn
49,77 €
450,00 kn
59,73 €
555,00 kn
73,66 €
690,00 kn
91,58 €
1/2 single use more, klima 475,00 kn
63,04 €
550,00 kn
73,00 €
685,00 kn
90,92 €
835,00 kn
110,82 €
1/2 single use park 337,00 kn
44,73 €
405,00 kn
53,75 €
495,00 kn
65,70 €
615,00 kn
81,62 €
01.01.-20.05.
24.09.-31.12.
21.05.-17.06.
10.09.-23.09.
18.06.-15.07.
20.08.-09.09.
16.07.-19.08.
Dijete do 12 godina sa 2 odrasla gratis gratis gratis gratis
Drugo dijete do 12 godina sa 2 odrasla -50% -50% -50% -50%
Dijete do 12 godina sa 1 odraslim -30% -30% -30% -30%

Cijene su izražene po osobi dnevno
DOPLATA ZA BORAVAK 1-2 DANA IZNOSI 25%
Cijena dnevnog boravka iznosi 50% cijene noćenja
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu: IV,V,VI,VII,VIII,IX mjesec 10,00 kn
PDV je uključen u cijenu