Novosti

Obavijest o davanju prokure

Rezultati glavne skupštine za dan 10 kolovoza 2021. Vis d.d.

Poziv na glavnu skupštinu za dan 10 kolovoza 2021. Vis d.d.

Obrazac prijave na Glavnu skupstinu Vis-d.d.

Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Vis d.d.

Održana Glavna skupština 29.06.2021

Poziv na glavnu skupstinu za dan 29 lipnja 2021

Obrazac prijave na GS Vis d.d.

Punomoć za zastupanje na GS Vis d.d.

Poziv za glavnu skupštinu Vis d.d. za dan 22 prosinac 2020

Obavijest o imenovanju predsjednika uprave Vis d.d. – 1 prosinac 2020

ZSE Objava odluke NO Vis

Glavna skupština društva Vis d.d. 22.12.2020.

Obavijest ZSE VIS d.d. 31.3.2021.

Objava – promjene u glasačkim-pravima 18.5.

Ad 1 – Vis dd – Izvješće uprave o stanju društva za 2021. godinu

Ad 1 – Vis dd – Izvjesce o nadzoru vođenja poslova Drustva za 2021

Izvješće o primicima 2021 VIS

Obrazac prijave na GS 2022 – Vis d.d.

Punomoć za zastupanje na GS 2022 – Vis d.d.

Vis d.d. – Poziv na GS 2022

Izvještaj uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva – GS 2022

Odluke glavne skupštine 14.7.2022.

Vis dd – Prospekt EU-a za oporavak

Izvješće o primicima 2022

Vis d.d. – Poziv na GS 2023

Obrazac prijave na GS 2023 – Vis d.d.

Punomoć za zastupanje na GS 2023 – Vis d.d.

Odluke GS 2023 – Vis d.d.

Objava ZSE – rezultati 2023

Vis d.d. – Poziv na GS 2024 – 23.11

Obrazac prijave na GS 2023 – Vis d.d

Punomoć za zastupanje na GS 2024 – Vis d.d

Objava – istek mandata predsjednika uprave

Objava – imenovanje člana uprave

Objava ZSE – rezultati 2024 – Vis

Vis d.d. sjednica Nadzornog odbora