Impressum

VIS dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Šetalište Apolonija Zanelle 5, 21480 VIS

Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060014618

Temeljni kapital 51.783.900,00 kn uplaćen u cijelosti.

Ukupan broj izdanih dionica 517.839; 100,00 kn nominalni iznos dionice

Odgovorna osoba: g. Edo Bogdanović

Račun otvoren kod: Splitska banka d.d. OTP group HR0623300031153694121

Matični broj poslovnog subjekta: 3040062

OIB: 55505367731