Korporativno upravljanje

Uprava Društva
Uprava Društva se sastoji od dva člana:

  • Mario Radaković, predsjednik Uprave
  • Edo Bodganović, član Uprave

 

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor se sastoji od četiri člana:

  • Vladimir Bunić, predsjednik Nadzornog odbora
  • Marko Orešković, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Sandra Janković, član Nadzornog odbora
  • Miće Radišić, član Nadzornog odbora

U cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja osnovana su dva pododbora Nadzornog odbora – Revizorski odbor i Odbor za imenovanje i primitke.

Odbor za imenovanja i primitke između ostalog brine o procesu imenovanja u upravu i nadzorni odbor kako bi proces bio pošten i transparentan i općenito u skladu s propisima i interesima društva. Uz to odbor preporučuje nadzornom odboru politike primitaka za članove uprave  i nadzire iznos i strukturu primitaka više rukovodstvu i radnicima.

Revizijski odbor između ostalog nadzire ispravnost i cjelovitost financijskih izvještaja i računovodstvenih politika društva i drugih službenih priopćenja povezanih s financijskim rezultatima društva te općenito nagleda unutarnju i vanjsku reviziju društva.

 

Osoba za prijavu nepravilnosti

 

Kalendar događanja za 2021. godinu:

  • Objava revidiranih financijskih izvještaja 2020 – ožujak 2021
  • objava kvartalnih financijskih izvještaja (1q2021 – travanj 2021, 2q2021 – srpanj 2021, 3q2021 – listopad 2021, 4q 2021 – veljača 2022)
  • redovna godišnja skupština – lipanj 2021

 

Dokumenti