Korporativno upravljanje

Uprava Društva
Uprava Društva se sastoji od jednog člana:

  • Edo Bodganović, član Uprave

 

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor se sastoji od četiri člana:

  • Vladimir Bunić, predsjednik Nadzornog odbora
  • Sandra Janković, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
  • Miće Radišić, član Nadzornog odbora
  • Orhan Safić, član Nadzornog odbora

U cilju unaprjeđenja korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja osnovana su dva pododbora Nadzornog odbora – Revizorski odbor i Odbor za imenovanje i primitke.

Odbor za imenovanja i primitke između ostalog brine o procesu imenovanja u upravu i nadzorni odbor kako bi proces bio pošten i transparentan i općenito u skladu s propisima i interesima društva. Uz to odbor preporučuje nadzornom odboru politike primitaka za članove uprave  i nadzire iznos i strukturu primitaka više rukovodstvu i radnicima.

Revizijski odbor između ostalog nadzire ispravnost i cjelovitost financijskih izvještaja i računovodstvenih politika društva i drugih službenih priopćenja povezanih s financijskim rezultatima društva te općenito nagleda unutarnju i vanjsku reviziju društva.

 

Osoba za prijavu nepravilnosti

 

Kalendar događanja za 2022. godinu:

  • Objava revidiranih financijskih izvještaja 2021 – ožujak 2022
  • objava kvartalnih financijskih izvještaja (1q2022 – travanj 2022, 2q2022 – srpanj 2022, 3q2022 – listopad 2022, 4q 2022 – veljača 2023)
  • redovna godišnja skupština – lipanj 2022

 

Dokumenti