Novosti

Poziv za glavnu skupštinu Vis d.d. 04.03.2020.

Stečajna upraviteljica Mira Hajdić, u svojstvu uprave trgovačkog društva VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam u stečaju, sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060014618, OIB: 55505367731 (u daljnjem tekstu: Društvo), temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, kao i članka 24. stavak 1., te članka 89. Stečajnog zakona, dana 13. prosinca 2019. godine donijela je odluku o sazivanju glavne skupštine, te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam u stečaju, sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, koja će se održati 4. ožujka 2020. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva, Šetalište Apolonija Zanelle 5.

Detaljnije