Novosti

Javni poziv za podnošenje ponuda radi uzimanja u zakup poslovnog prostora Kavana Tamaris

Stečajna upraviteljica
Broj: 15/1
Vis, 01. ožujka 2018.

Temeljem odluke stečajne upraviteljice od dana 01. ožujka 2018. godine društvo VIS d.d. u stečaju raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda radi uzimanja u
zakup poslovnog prostora KAVANA TAMARIS

Daje se u zakup poslovni prostor KAVANA TAMARIS u Visu, Trg Klapavica 9. Prostor se sastoji od zatvorenog prostora kavane površine 60 m² sa šankom i priručnim skladištem površine 12 m², te s pripadujućim vanjskim štekatom površine 138 m².
Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 26. ožujka do 31. listopada 2018. godine.

UVJETI:
pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani RH sa sjedištem odnosno prebivalištem na području RH;
plaćanje zakupnine u dvije rate, avansno, za razdoblje 29. ožujka-31. srpnja 2018. i 1. kolovoza-31. listopada 2018. godine;
ozbiljnim ponuditeljem smatra se isključivo onaj koji priloži bankovnu garanciju za cjelokupni iznos zakupnine čiji ćemo oblik dogovoriti s ponuditeljem
zakupnina uključuje troškove komunalne naknade, vodne naknade, naknade za uređenje voda, troškova električne energije, vode, odvoza smeća
zakupac se obvezuje na dodatno plaćanje zakupnine javne površine – vanjskog štekata, koja nije uključena u ponuđenu zakupninu;
poslovni prostor nema zaseban WC, te se zakupniku odobrava korištenje WC za goste u prizemlju koje pripada restoranu hotela Tamaris;
rok za dostavu ponude je osam (8) dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku
tekst natječaja objavljen je i na web stranici www.vis-hoteli.hr , te na oglasnoj ploči grada Visa;
VIS d.d. u stečaju pridržava pravo ne izabrati ni jednog ponuđača, kao i poništiti javni natječaj ne navodeći razlog.

Ponude sa ponuđenom cijenom zakupa dostaviti na adresu:
VIS d.d. u stečaju
„za natječaj KAVANA TAMARIS“ – ne otvarati
Šetalište Apolonija Zanelle 5
21480 VIS

Za sve informacije možete se obratiti na kontakt mobitel 098 911 56 46.

Stečajna upraviteljica
Mira Hajdić