Novosti

Poziv za obvezujuću ponudu

Temeljem Odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodi u predmetu broj ST-172/2014 nad dužnikom VIS d.d. u stečaju iz Visa, stečajni upravitelj objavljuje:

POZIV

za dostavu obvezujude ponude radi namirenja stečajnih vjerovnika i ulaganja u Društvo kroz izradu stečajnog plana

PREDMET POZIVA
Predmet poziva je dostava obvezujude i bezuvjetne ponude radi namirenja vjerovnika i ulaganja u Društvo kroz izradu stečajnog plana s ponuditeljem.